Marije Ruijgh is mediator en jurist en kan u van dienst zijn bij het oplossen van conflicten in zowel de zakelijke als de persoonlijke sfeer.

Als mensen het met elkaar oneens zijn, kunnen ze naar de rechter gaan. Er zijn echter ook niet-juridische manieren om een oplossing te vinden voor een conflict; bijvoorbeeld door middel van mediation.

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke, onpartijdige derde de betrokkenen in staat stelt er samen uit te komen. Het voordeel hiervan is dat partijen zelf invloed uitoefenen op de oplossing die zij kiezen om een eind te maken aan hun geschil.

Lees meer
Marije Ruijgh - Mediator en jurist