Header Tarieven

Tarieven

Mediations worden verricht tegen een vast uurtarief, te vermeerderen met BTW en eventuele andere overeengekomen kosten, zoals reiskosten en -tijd. Het honorarium is niet afhankelijk van het verloop van de mediation of van de uitkomst daarvan. Vaak worden de kosten gedragen door beide partijen gezamenlijk, maar het staat hen natuurlijk vrij hier eigen afspraken over te maken. Een aantal rechtsbijstandverzekeringen dekt de kosten voor mediation. Hiervoor kan men de polisvoorwaarden raadplegen.

Een mediationtraject zal gemiddeld drie tot vijf bijeenkomsten in beslag nemen van ongeveer twee tot twee├źnhalf uur. Daarbij komen de kosten voor de tijd die de mediator besteedt aan het opstellen van de mediation- en vaststellingsovereenkomst, eventuele verslagen en de correspondentie.

Of drie tot vijf bijeenkomsten voldoende zijn om het conflict op te lossen, is moeilijk van tevoren in te schatten. Wanneer partijen in staat zijn nog goed met elkaar te communiceren, verloopt een mediation in de regel sneller dan wanneer de communicatie is vastgelopen.

Het is mogelijk een afspraak in de avonduren te maken.